داوران

لیست داوران نشریه

نام و نام خانوادگی رشته تخصصی سمت / سازمان Publons Profile Orcid
مژگان خاکپور مهندسی معماری استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه گیلان   Orcid
ایلناز رهبر پژوهش هنر استادیار گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات    
نرگس ذاکرجعفری موسیقی دانشیار گروه موسیقی دانشگاه گیلان Publons Orcid
امیرعباس عزیزی‌فر ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی    
حسین عابددوست ارتباط تصویری دانشیار گروه ارتباط تصویری دانشگاه گیلان   Orcid
اردلان افلاکی مهندسی معماری استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه گیلان    
مجتبی پوراحمدی مهندسی معماری استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه گیلان   Orcid
مریم قره‌سو موسیقی استادیار گروه موسیقی دانشگاه تهران    
کیوان آقامحسنی موسیقی استادیار گروه موسیقی دانشگاه گیلان   Orcid
محمد زریابی ارتباط تصویری
گروه پژوهش هنر دانشگاه شاهد Publons Orcid
پژمان دادخواه
هنرهای تجسمی
استادیار گروه عکاسی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد
   
مهدی علومی
موسیقی
عضو هیأت علمی گروه موسیقی دانشگاه گیلان