درباره نشریه

نشریه «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر» یکی از نشریات انتشارت دانشگاه گیلان است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود. پروانه انتشار مجله «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر» از سوی اداره کل مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی مجوز شماره 91306 مورخ 1400/10/27 صادر شده است.

 

 

مطالعات میان‌رشته‌ای، رویکردی است که بیانگر تعامل و پیوند میان دانش‌ها، روش‌ها و ابزارهای مختلف میان دو یا چند رشتۀ مختلف بوده که در دهه‌های اخیر مورد توجه جدی مراکز دانشگاهی جهان قرار گرفته است. رسالت و اولویت نشریۀ «پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر»، انتشار پژوهش‌های نو و روشمندی است که در جهت تلفیق و تعامل دانش‌ها، تجارب، روش‌ها و نظریه‌های رشته‌های مختلف با حوزه‌های هنر و معماری باشد.