راهنمای نویسندگان

دانلود شیوه‌نامه APA برای رفرنس‌دهی

دانلود دستورخط فرهنگستان زبان و ادب فارسی

دانلود فرم تعهدنامه

دانلود فرم تعارض منافع

 

نکات مهم جهت ارزیابی اولیه

1ـ نشریه مقاله‌های علمی را می پذیرد که با موضوع میان‌رشته‌ای در یکی از رشته‌های هنر و معماری باشد.

2ـ مقاله از طریق ثبت‌نام در سامانه نشریه ارسال شود. به مقالاتی که از طریق ایمیل یا به‌صورت چاپی به مجله ارسال شوند ترتیب‌ اثر داده نخواهد شد.

3ـ مقاله‌ قبلاً در نشریه دیگر و مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ نشده‌باشد و یا همزمان به مجلات و همایش‌های دیگر ارسال نشود.

4ـ مقاله‌ باید حاصل کار پژوهشی باشد. مقاله‌هایی که فاقد ساختار علمی (مسئله، سؤال، نظریه) بوده و صرفاً گردآوری، گزارش، یادداشت تحقیقاتی و یا ترجمه باشند، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.  

5ـ نوآوری، جدید بودن و کیفی ‌بودن مقاله در ارزیابی اولیه مهم است.

6ـ پژوهش‌های صرفاً کمّی که اتکای غالب آن به سنجش‌های آماری بوده و یا از نظر تحلیل کیفی ضعیف باشند، در اولویت پذیرش قرار نخواهند گرفت.

7ـ مقالات برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد و رساله دکتری، حتماً با درج نام اساتید راهنما و مشاور ارائه شوند. اسامی نویسندگان باید به این ترتیب باشد: نام دانشجو/ استاد راهنما (نویسنده مسئول)/ استاد مشاور.

8ـ چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد، نویسندگان باید کتباً یک نفر را به‌عنوان نویسنده مسئول جهت انجام مکاتبات به نشریه معرفی نمایند. مقالات به همان ترتیب و اسامی ارسالی منتشر می‌­­شوند. امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول پس از ارسال مقاله وجود ندارد.

9ـ فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان باشد و مشخصات نویسندگان با ذکر نویسندۀ مسئول در فایلی جداگانه ارسال شود. اطلاعات مربوط به سمت، وابستگی سازمانی، رتبۀ علمی و اطلاعات تماس، و نشانی تمام نویسندگان به فارسی و انگلیسی در فایل جداگانه ارسال شود. تمام نویسندگان می‌بایست شناسۀ ارکید داشته‌باشند و شناسۀ خود را به همراه مشخصات خود ارسال نمایند.

10ـ نویسندگان ملزم هستند فرم تعهدنامه و فرم تضاد منافع را از همین صفحه دانلود و پس از تکمیل، امضا نموده و به همراه فایل اصل مقاله ارسال نمایند.

11ـ چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله و پایان‌نامه باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله و همکاران نیز در صفحه مشخصات درج گردد. برای قدردانی از افراد و سازمان‏‌هایی که در انجام مطالعه یا تهیۀ مقاله همکاری داشته‌‏اند، در پاورقی صفحۀ اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله‌‏ای با حداقل کلمات نوشته می‏‌شود.

12ـ رعایت شیوه‌نامه ذکرشده در بخش راهنمای نویسندگان الزامی است. رعایت نکردن هریک از موارد یادشده اعم از راهنمای کلی نگارش و راهنمای تدوین مقاله مانع تأیید مقاله خواهد شد.

13ـ نشریه در اصلاح و ویرایش مقالات آزاد است.

14ـ مسئولیت صحّت و سقم نوشتار به لحاظ علمی و حقوقی بر عهدۀ نویسندگان است.

 

راهنمای نویسندگان

 

راهنمای کلی نگارش

1ـ اصول نگارش و رسم‌الخط مقاله باید بر اساس آخرین شیوه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد. فایل شیوه‌نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی از همین صفحه قابل دریافت است.

2ـ متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

3ـ رعایت نشانه­‌گذاری صحیح متن الزامی است.

4ـ رعایت نیم‌فاصله‌ها در تمام موارد لازم رعایت شود؛ مانند کلمات مرکب، افعال مرکب، «ها»ی جمع و کلمه‌هایی که از دو یا چند جزء تشکیل شده‌اند.

5ـ برای کلمات مختوم به های غیرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از «ۀ» به‌جای «ه‌ی» استفاده شود.

6ـ کاما، نقطه، دونقطه، نقطه ویرگول به کلمات پیش از خود چسبیده‌باشند و به‌واسطۀ یک Space از کلمات بعدی فاصله داشته باشند.

7ـ قبل از پرانتزها و گیومه­‌ها، بین کلمۀ قبل و بعد بیرون از پرانتز و گیومه، یک Space گذاشته شود ولی علامت پرانتزها و گیومه‌­ها به کلمات یا شماره‌های درون آنها چسبیده باشند.

8ـ واو عطف و علامت­‌های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز منبع بیاید.

9ـ از گیومۀ فارسی«» استفاده شود، نه گیومۀ غیر فارسی "".

10ـ عنوان کتاب­‌ها، نشریه‌­ها و مجموعه‌­مقالات در متن به شکل ایرانیک (ایتالیک) بیاید.

 

راهنمای تدوین مقاله

1ـ مقاله باید دارای این بخش‌ها باشد: عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی (فارسی و انگلیسی به‌صورت جداگانه)، مقدمه، روش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، مبانی نظری، بدنه تحقیق (شامل بحث، تحلیل و یافته‌ها)، نتیجه، پی‌نوشت‌ها، منابع و مآخذ.

2ـ چکیده به ترتیب شامل بیان مسئله، اهداف، سؤال‌های اصلی تحقیق، روش تحقیق و شیوۀ گردآوری اطلاعات و نتایج پژوهش بوده که حداقل 250 و حداکثر 300 کلمه باشد. واژگان کلیدی بین چهار تا شش کلمه باشد.

3ـ در مقدمه شرح مبسوط‌تری از مسئله پژوهش، اهداف، سؤال‌ها، ضرورت و اهمیت تحقیق بیان شود.

4ـ بخش‌های روش تحقیق، پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری به‌صورت جداگانه و زیرمجموعۀ مقدمه تدوین شوند.

5ـ نتیجه نوشتار به گونه‌ای مستدل و منطقی روشن‌کنندۀ بحث و پاسخ به سؤال‌های تحقیق باشد.

6ـ نگارش چکیده مبسوط انگلیسی برای مقالات الزامی است. فایل شیوۀ تدوین چکیده انگلیسی مبسوط از همین صفحه قابل دریافت است. نویسندگان لازم است چکیدۀ مبسوط فارسی را نیز به‌طور جداگانه ارسال نمایند.

7ـ مقاله در نرم‌افزار Word با قلم 12 BMitra، فاصلۀ خطوط single، واژگان و چکیدۀ انگلیسی با قلم Times New Roman 11 و فاصلۀ خطوط single حروف‌چینی شده‌باشد.

8ـ کل مقاله (با احتساب تمام بخش‌ها و کلمات داخل جداول) حداکثر 8000 کلمه و حداقل 5000 کلمه باشد.

9ـ تمام تصاویر با رزولوشن 300 dpi، فرمت jpg، همراه با شماره‌گذاری، توضیح و ذکر مأخذ در زیر تصاویر باشد و علاوه‌بر درج در متن مقاله، به‌صورت جداگانه نیز ارسال شوند. تعداد تصاویر حداکثر 10 تصویر باشد.

10ـ تمام جداول و نمودارها به‌صورت مسلسل شماره‌گذاری با درج مشخصات و مأخذ آنها تنظیم شود. مشخصات جداول در بالای آن و مشخصات نمودارها در پایین آنها ارائه شود.

11ـ  معادل لاتین اسامی خارجی، اصطلاحات و توضیحات اضافه بر متن، علائم اختصاری در پی‌نوشت‌ها (انتهای مقاله) به شکل Endnote درج شود. توضیحات مذکور نباید به‌صورت پانویس (Footnote) وارد شوند.

12ـ عددنویسی فصول و بخش‌ها از راست به چپ نوشته شود.

13ـ جداول باید تایپ‌شده باشند. نویسندگان باید از درج جداول به‌صورت عکس در متن خودداری کنند.

14ـ عنوان شکل نباید در فایل تصویری باشد و باید در فایل متن مقاله نوشته شود.

 

روش ارجاع‌دهی و تنظیم منابع

1ـ ارجاعات داخل متن و اطلاعات کتاب‌شناختی در فهرست منابع باید بر اساس شیوه‌نامه APA تنظیم شوند. فایل شیوه‌نامه APA از اینجا قابل دریافت است.

2ـ - نقل‌قول‌های مستقیم، داخل گیومه فارسی «» قرار داده شوند و نقل‌قول‌های بیش از چهل واژه، به‌صورت جدا از متن و با تورفتگی (نیم سانتی‌متر) از طرف راست و با قلم 11 درج شوند.  

3ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا در انتهای مقاله می‌آید. ترجمۀ انگلیسی فهرست منابع نیز پس از چکیده مبسوط انگلیسی قرار می‌گیرد.

4ـ در منابع اینترنتی، پایگاه URL و تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته‌شود.

 

 

شیوه‌­نامۀ نگارش چکیده مبسوط انگلیسی
 
نکات لازم در نگارش چکیده مبسوط:

1ـ چکیدۀ مبسوط با چکیدۀ معمول فرق می­‌کند. در چکیدۀ مبسوط می­‌توان به آثار دیگران ارجاع داد و جزئیاتی را مطرح کرد که در اصل مقاله دیده می­شود؛ اما در چکیدۀ معمولی این چنین نیست.

2ـ در چکیدۀ مبسوط باید به این قسمت‌ها اشاره شود: چکیده ساده، پیشینۀ نظری، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌­ها، جمع‌آوری داده، تحلیل و بحث و فهرست منابع.

3ـ در چکیدۀ مبسوط تعداد واژگان بیش از 1000 کلمه نشود. نباید بیشتر از 6 تا 8 منبع در آن ارجاع داده‌شود.

4ـ در صورت لزوم بر روی مقدمه، مثال‌ها و نتایج تمرکز شود.

5ـ در صورت لزوم از تصویر استفاده شود.

6ـ عنوان هر بخش در چکیدۀ مبسوط به‌صورت ضخیم برجسته شود.

7ـ ترجمۀ انگلیسی فهرست منابع در پایان چکیدۀ مبسوط انگلیسی ذکر شود. فهرست منابع انگلیسی شامل تمام منابعی است که در متن کامل مقاله فارسی به آنها ارجاع داده شده است. 

 

چنانچه مقاله‌­ای فاقد هر یک از موارد بالا باشد، از دستور کار خارج می­‌شود.